Představujeme vám celosvětově výjimečný produkt CS0900, ...

... který jako jediný svého druhu komplexně řeší specifické požadavky soudů na pořizování, distribuci, archivaci a následné zpracování zvukových záznamů ze soudních jednání.

Záznamový systém CS0900 byl technicky navržen v souladu s novelou Občanského soudního řádu č. 7/2009 Sb., která ve znění § 40 odst. (1) vyžaduje pořízení a uchování záznamů ze soudních jednání, případně jejich následné zpracování do textové podoby přepisem. Z nároků soudů, které se svými připomínkami na vývoji podílely, vyplynuly další požadavky na funkčnost systému, které konkurenční audio záznamová zařízení nenabízejí.

Produkt CS0900 přináší českým soudům zásadní výhodu oproti běžným audio zařízením, a tou je výborná srozumitelnost a kvalita záznamu, vysoká spolehlivost, jednoduchá obsluha, jednoduchá správa a automatizované ukládání záznamů na centrální datové úložiště.

V průběhu jednání s konzultujícími soudy zazněly i individuální a odlišné požadavky na doplnění systému o různé funkce, obvykle související s aktuální vybaveností jednotlivých subjektů. Tyto doplňky byly zapracovány do celkové koncepce jako volitelné.

Oproti současné praxi pořizování záznamů v trestním úseku justice nevyžaduje CS0900 v jednací síni přítomnost obsluhujícího pracovníka, který by průběh záznamu kontroloval jeho příposlechem.

Celý systém tak soudům nabízí moderní a komfortní řešení, které by mělo celý průběh soudního jednání usnadnit a urychlit.

Kompletní výčet výhod zařízení CS0900 a popis jednotlivých funkcí naleznete v sekci O produktu.

Více o produktu

photo photo photo photo