Přednosti systému CS0900

 1. Vysoká spolehlivost
  Zvukový záznam je v zařízení ukládán současně na dvě hardwarově oddělené části zařízení, v případě jedné libovolné poruchy hardwaru nebo softwaru nemá tato událost vliv na pořízení záznamu. Zařízení v případě poruchy pracuje dál, aniž by musela obsluha zasahovat nebo přerušovat jednání.
 2. Kvalita a srozumitelnost pořízeného záznamu
  Zvukové záznamy z mikrofonních vstupů jsou ukládány do čtyř oddělených audio stop, u kterých lze následně regulovat hlasitost poslechu. V praxi je tak možné zesílit hlasitost řeči konkrétního vypovídajícího a naopak potlačit nežádoucí ruchy z místnosti. V případě že účastníci hovoří v jednom okamžiku současně lze pro následný přepis využít poslechu účastníků (jednotlivých zvukových stop) postupně odděleně.
 3. Minimální nároky na obsluhu
  Zařízení klade na obsluhu v JS minimální nároky, zapíná se automaticky po vložení identifikačního klíče a pořizování záznamu je aktivováno stisknutím tlačítka REC na ovládacím panelu. Stisknutím tlačítka STOP se pořizování záznamu přeruší a pro automatické uložení záznamu postačí stisknout tlačítko ULOŽ ZÁZNAM A VYPNI ZAŘÍZENÍ.
 4. Snadná orientace v pořízeném zvukovém záznamu
  Pořizovaný záznam má možnost indexace přímo v jednací síni i při jeho následném zpracování (označení určených míst v záznamu grafickou značkou - indexem). K identifikaci účastníků slouží oddělené stopy záznamu (A,B,C,D), kdy obsluha přepisovacího setu na obrazovce vidí, z které pozice účastník hovoří (A- senát, B- žalobce, C- předvolaný vypovídající, D-žalovaný).
 5. Jednoduchá správa záznamů a jejich sdílení prostřednictvím počítačové sítě
  Novela OSŘ ve znění $ 40 odst. (1) vyžaduje pořízené záznamy z jednání uchovávat na zálohovaném a archivovaném serverovém prostoru počítačové sítě po dobu přiměřenou (viz výklad pojmů). Pro tyto účely je nabízena verze zařízení CS0900N vybavená síťovým modulem, která pořízené záznamy ukládá na server automatizovaně.
  Pro výbavu jednacích síní české justice je síťový modul nezbytným doplňkem.
  Jako volitelný doplněk je nabízeno řešení centrálního datového úložiště na garantované období. Úložiště umožňuje snadné vyhledávání, sdílení, zálohu, archivaci i centrální distribuci záznamů účastníkům. Jeho součástí je sledování práce se záznamy, aplikace centrální distribuce i volitelná funkce, a to možnost sdílení záznamů prostřednictvím internetových stránek.

Výhody CS0900 oproti současné praxi zařízení provozovaných v trestním úseku

 1. Zařízení CS0900N pořizuje kvalitní a dobře srozumitelný zvukový záznam kontinuálního průběhu jednání s tím, že je možné nahrávání kdykoliv (např. z důvodu porady senátu přerušit).
 2. Nevyžaduje v jednací síni odpovědného pracovníka, který by průběh záznamu kontroloval jeho příposlechem.
 3. Pro srozumitelnost pořizovaného záznamu je podstatné, aby mluvený projev účastníků v jednací síni srozumitelně zazněl, nikoliv postavení a vzdálenost účastníků od instalovaných mikrofonů.
 4. Pro snadnou orientaci lze záznam v jeho průběhu i při následném zpracování indexovat.
 5. Záznam lze přímo ze zařízení v jednací síni poslechnout nebo vypálit na CD/DVD médium.
 6. Po ukončení jednání - po stisknutí tlačítka ULOŽ ZÁZNAM A VYPNI ZAŘÍZENÍ zařízení CS0900N automatizovaně uloží pořízený záznam do soudcovského klíče ID KEY, dále na sdílený prostor počítačové sítě pro zpracování a na oddělený prostor sítě určený pro archivaci.
 7. Záznamu lze (prostřednictvím volitelného doplňku) přiřadit spisovou značku sejmutím čárového kódu z obalu spisu přímo v jednací síni, nebo jej lze zadat kdykoliv později při jeho zpracování pomocí klávesnice.
 8. Záznamy lze účastníkům na požádání distribuovat centrálně (po úhradě soudního poplatku) například prostřednictvím informačních center.
 9. Zařízení je chráněno proti výpadku napájení vlastními interními bateriemi.